خداوند از نگاه ملاصدرا

خداوند از نگاه ملاصدرا :

خداوند بی نهایت است و لا مکان و بی زمان


اما بقدر فهم تو کوچک می شود


و بقدر نیاز تو فرود می آید


و بقدر آرزوی تو گسترده می شود


و بقدر ایمان تو کارگشا می شود


و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک می شود


و به قدر دل امیدواران گرم می شود


یتیمان را پدر می شود و مادر


بی برادران را برادر می شود


بی همسرماندگان را همسر می شود


عقیمان را فرزند می شود


ناامیدان را امید می شود


گمگشتگان را راه می شود


در تاریکی ماندگان را نور می شود


رزمندگان را شمشیر می شود


پیران را عصا می شود


و محتاجان به عشق را عشق می شود


خداوند همه چیز می شود همه کس را


به شرط اعتقاد


به شرط پاکی دل


به شرط طهارت روح


به شرط پرهیز از معامله با ابلیس


بشویید قلب هایتان را از هر احساس ناروا


و مغز هایتان را از هر اندیشه خلاف


و زبان هایتان را از هر گفتار ِناپاک


و دست هایتان را از هر آلودگی در بازار


و بپرهیزید


از ناجوانمردیهــا


ناراستی ها


نامردمی ها!


چنین کنید تا ببینید که خداوند


چگونه بر سر سفره ی شما


با کاسه یی خوراک و تکه ای نان می نشیند


و بر بند تاب، با کودکانتان تاب می خورد


و در دکان شما کفه های ترازویتان را میزان می کند


و در کوچه های خلوت شب با شما آواز می خواند


مگر از زندگی چه می خواهید


که در خدایی خدا یافت نمی شود؟


که به شیطان پناه می برید؟


که در عشق یافت نمی شود


که به نفرت پناه می برید؟


که در حقیقت یافت نمی شود


که به دروغ پناه می برید؟


که در سلامت یافت نمی شود


که به خلاف پناه می برید؟


و مگر حکمت زیستن را از یاد برده اید


که انسانیت را پاس نمی دارید ؟!/ 2 نظر / 61 بازدید
شيما تحسيري

موافقم لينك كن

زهرا فراهانی

شعری در باره این متن از ملا صدرا سلام باشد آن رب جلیلم لامکان بی‌نهایت، بی‌شریک و بی‌زمان لیک با فهم تو کوچک می‌شود همزبان طفل و کودک می‌شود گستراند آرزوهای تو را هم گشاید قفل درهای تو را همره آن پیر، سوزن می‌زند می‌شود باریک و سوزن می‌زند می‌دهد گرما دل افسرده را زندگی بخشد قلوب خسته را هم پدر باشد یتیمان را و هم می‌برد از روح آنان درد و غم بی‌برادر را برادر می‌شود همسری دلسوز و یاور می‌شود بر عقیمان، طفل و کودک می‌شود همدم و همراه کوچک می‌شود بهر هر گمگشته‌ای، او ره بود در شب تاریک، نور ره بود بهر هر رزمنده شمشیری بود هم عصا از بهر هر پیری بود هر که باشد عاشق عشق لطیف همرهش باشد خداوند عطیف رب من مولای هر بی‌یاور است خالق بس مهربان و داور است و تمت ... شهریور ۱۳۹۱